Ruční elektrické řezačky

Většinou jsou používány jako součást odvíjecích a řezacích stolů. Lze je ovšem používat samostatně pro předem označené řezy anebo mohou být používány v přípravku pro ně určeném.

Tento sestává z příložníku k hraně koberce a profilu U sloužícího pro vedení ruční elektrické řezačky.
Je možný výběr ze 3 různých typů a to jak nových tak i repasovaných.

Fotogalerie: Ruční elektrické řezačky