Oběžné regály

Jsou oběžná skladovací zařízení nazývaná také páternostery, která umožňují maximální využití plochy prodejny či skladu a současně přehlednou presentaci skladovaného zboží (skladování až ke stropu).

Jsou dodávány ve standardních šířkách 2, 4 a 5 m (šířka skladovaného/předváděného zboží).

Výšky jsou dle požadavků odběratele (nutná předchozí konzultace).

Pomocí přestavitelných nosných tyčí umožňují variabilní ukládání nábalů, tak jak je z nich postupně odebíráno a zmenšují se jejich průměry.
Instalují se většinou v řadě vedle sebe , aby bylo možno z nich odebírat zákazníkem požadované množství zboží pomocí jednoho přejíždějícího odvíjecího a řezacího stolu na koberce, PVC a různé folie.

Princip a funkce je patrná z přiložených obrázků. 

 

Fotogalerie: Oběžné regály